Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

dělení pozemků

dělení pozemků

Lze bez rozhodnutí stavebního úřadu rozdělit pozemek na více parcel dle § 85 odstavce 5 a 6 Vyhlášky číslo 261/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb.