Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dotaz poruchy při rekonstrukci

Dotaz poruchy při rekonstrukci

Dobrý den,

Dotaz 1:
Na rekonstrukci bytového jádra, vybourání stávajících příček (např. umakartových, tedy lehčích) a vystavění nových zděných (např.Ytong, tedy řádově těžších), i když nedochází k zásahu do nosných konstrukcí očividně dochází k přitížení. Otázka zní, je nutné stavební povolení a poté tedy posouzení statikem a při posouzení statikem postačí srovnávací posouzení zatížení původního a nového nebo je nutný komplexní posouzení nosné kce stropu?

Dotaz 2:
Při rekonstrukci viz. Dotaz 1 nebo podobné, kdy dojde k porušení obkladů omítek (estetické trhliny) v bezprostředně přilehlých prostorách sousedů (nad, pod, popř.vedle) s největší pravděpodobností ze stavební činnosti (používání pneumatických kladiv atd.) nebo zvýšení průhybu (těžší příčky než původní). Otázka zní, jak se nejúčinněji bránit z pohledu poškozených, zejména pokud stavitel, který škodu způsobil odmítá zodpovědnost, postup šance při vymáhání nápravy.

Předem děkuji za odpověď
Martin Tydlitát
ČKAIT 0011035