Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ediční rada

Ediční rada

Složení Ediční rady 

Předseda ER: 

Ing. Jindřich Pater – mpř ČKAIT, TZS, TPS a EA jindrich.pater@seznam.cz

Místopředseda ER:

doc. Ing. Karel Papež, CSc. – FAST ČVUT Praha, TPS                       papez@fsv.cvut.cz
Ing. Dominika Hejduková – vedoucí SVI ČKAIT, PS  dhejdukova@ckait.cz
Ing. Renata Karasová – pracovník SVI ČKAIT, PS  rkarasova@ckait.cz
doc. Ing. František Kulhánek, CSc. – FAST ČVUT Praha, PS  kulhanek@fsv.cvut.cz
Ing. Vladimír Smrž – RK ČKAIT Praha, TZS, ZK TZS  smrz.vlad@seznam.cz
doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš – FAST ČVUT Praha, člen ČKA a ČKAIT, PS, ZK PS jirimojzis@seznam.cz
doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. – RK ČKAIT Brno, DS,  ZK DS docpavlicek@centrum.cz
Ing. Svatopluk Zídek - IC ČKAIT karlovyvary@ckait.cz
Ing. Šárka Janoušková - IC ČKAIT sjanouskova@ic-ckait.cz

 

Poslání Ediční rady

ER vytyčila pro svou činnost nemalé ediční úkoly. Její složení pokrývá potřeby rozhodujících oborů nebo specializací ČKAIT. Jako hosté se jednání ER zúčastňují podle potřeby zástupci orgánů ČKAIT (Legislativní komise, Komise CŽV, Komise podpory MSP), zástupci IC ČKAIT, garanti oborů nebo specializací z Rady pro podporu rozvoje profese – RPRP, popř. vedoucí profesních aktivů PS, DS, TPS, VHS, SDS, EA a AI ustavených představenstvem ČKAIT.

Hlavním úkolem ER je navrhnout, projednat a připravit ediční knižní výstupy nejen pro autorizované osoby, ale i širokou odbornou veřejnost pohybující se v oblasti výstavby. ER úzce navazuje na profesní informační systém PROFESIS. Po posouzení praktické potřeby navrhovaných pomůcek, procházejí návrhy ekonomickým zhodnocením nákladů vydání buď v elektronické verzi na PROFESIS v rámci činnosti Profesní rady, nebo v knižní verzi v rámci publikací ER. Organizačně ediční plán vč. jednání s příslušným vydavatelstvím jednotlivých publikací a zajišťuje proces Středisko vzdělávání a informací - SVI ČKAIT. Některé publikace jsou vydávány v omezeném rozsahu zdarma – pro autorizované osoby určitých oborů nebo specializací.
Publikace jsou buď předávány poštou přímo členům ČKAIT, nebo jsou k dispozici k zakoupení (sleva pro autorizované osoby) v knihovnách kanceláří ČKAIT, na odborných akcích a konferencích, nebo předávány zástupcům odborných organizací spolupracujících s ČKAIT v oblasti výstavby.

ER je v kompetenci určeného místopředsedy ČKAIT.

Složení ER je dále uvedeno v samostatné příloze, případná úprava podle aktuálních potřeb je v kompetenci představenstva ČKAIT.

Výstupy ER jsou předmětem samostatné přílohy.

Zpracoval: Ing. Jindřich Pater (08/2015)

 

Zápisy z Ediční rady ČKAIT:

19. 3. 2015 Ediční rada

11. 6. 2015 Ediční rada

18. 11. 2015 Ediční rada

30. 3. 2016 Ediční rada

30. 8. 2016 Ediční rada

23.11.2016 Ediční rada

9.5.2017 Ediční rada

16.8.2017 Ediční rada