Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

odpovědný zástupce

odpovědný zástupce

Kolik max firem může zastupovat autorizovaný ing. jako "odpovědný zástupce" pro projektovou činnost ve výstavbě?