Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických předpisů a norem v prosinci 2009. Byly vypracovány především pro obor TPS – specializace elektrotechnika, lze je i rámcově využít v oblasti TZS (profese elektro).

Rozdělení:
I. Otázky z oblasti působnosti zákona 458/2000 Sb. v platném znění pro ústní otázky obecné, silnoproud
II. Otázky ze základní oblasti bezpečnosti elektrických rozvodů
III. Základní zásady pro umísťování elektrických zařízení na hořlavé materiály a do nich.
IV. Otázky z oblasti vnitřních elektrických rozvodů
V. Otázky z oblasti elektrických rozvodů ve zdravotnictví
VI. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

V Praze dne 7.12.2009
Vypracoval z pověření AR: Ing. Karel Dvořáček