Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

Poradenství pro bezbariérové řešení staveb pro zrakově postižené

Poradenství pro autorizované osoby a další odbornou veřejnost v oblasti bezbariérového řešení staveb pro zrakově postižené probíhá pravidelně každou lichou středu v měsíci v domě ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 5. patro., v době mezi 15. a 17. hod. V této době je možné vznášet i telefonické dotazy.

Předmětem vašich diskusí mohou být např. stavební a jiné úpravy pro zrakově postižené (v pozemních stavbách, na železnici a v metru, na tramvajových tratích a zastávkách na nich umístěných, na pozemních komunikacích a zastávkách veřejné dopravy na nich umístěných, v dopravních terminálech – letecké, kolejové i nekolejové dopravy, při umísťování dopravních a informačních značení, při navrhování orientačních systémů v dopravních i ostatních stavbách, při navrhování elektronických informačních systémů v dopravních i ostatních stavbách), požadavky na základní prvky bezbariérového prostředí staveb pro zrakově postižené - hmatové i akustické a jejich následné materiálové řešení.

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Stropková, Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, tel: +420 227 090 211, e-mail estropkova@ckait.cz