Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

přezkumné řízení

přezkumné řízení

Jak dlouho po kolaudaci lze vyvolat přezkumné řízení?