Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

PROFESIS - přihlašovací údaje

PROFESIS - přihlašovací údaje

ObrázekS posledním DVD nosičem byly na konci roku 2011 rozeslány všem členům i přihlašovací údaje do on-line verze. Údaje jsou uvedeny na štítku, který je nalepený na krabičce PROFESIS. Každý člen má své vlastní jméno a heslo. Přihlašovacím jménem je číslo autorizačního razítka (7 číslic). V rozesílací agentuře však došlo k chybě, která odstranila počáteční nuly. Pokud na vašem štítku nemá uživatelské jméno 7 znaků, je potřeba předřadit potřebný počet nul.

Za chybu a způsobené potíže se omlouváme.