Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rada pro uznávání kvalifikace občanů členských států EU

Rada pro uznávání kvalifikace občanů členských států EU

Jménofunkce
Ing. Josef Velíšekpředseda
Prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBAčlen
Ing. Ladislav Schwarzčlen
Ing. Jaromír Šišmačlen
Ing. Bohdan Víra, CSc.místopředseda