Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Spolupráce s portálem FIRMY.CZ

Spolupráce s portálem FIRMY.CZ

ČKAIT a společnost Seznam.cz se dohodli na smlouvě o spolupráci.
Jedná se o propagaci Partnera (ČKAIT) formou Partnerského zápisu (produkt Logo+ Partner) a propagaci členů Partnera (Autorizované osoby) a dalších smluvních partnerů Partnera formou neplaceného zápisu na serveru Firmy.cz dostupném z internetové adresy (URL) http://www.firmy.cz/ provozovaném společností Seznam.cz.

Členové, kteří souhlasí s propagací, můžou svůj souhlas vyjádřit v DB Expert zaškrtnutím políčka
Zveřejněnění na portálu Firmy.cz:
Je potřeba aby měli u svého zápisu vyplněny všechny údaje, které se budou zveřejňovat (Jméno, adresa, telefon, email, www, IČO).