Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STANOVISKA a METODIKY

STANOVISKA a METODIKY

Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-…

Stavebně správní praxe

Tabulka odkazů: http://www.ckait.cz/sites/default/files/stanoviska_mmr_odkazy.pdf
Na informace a stanoviska MMR uveřejňovaných v příloze časopisu Urbanizmus a územní rozvoj v části „Stavebně správní praxe“. Skenovaná verze jednotlivých čísel uvedeného dvouměsíčníku je zveřejněna na webových stránkách www.uur.cz cca 2 – 4 měsíce po vydání jeho tištěné podoby.
Členové ČKAIT si mohou časopis prezenčně půjčit i na svých oblastních kancelářích.

Urbanizmus a územní rozvoj http://www.uur.cz/?id=19

01. 01. 2018