Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

T-Mobile program pro členy ČKAIT - Internet ADSL a Hlasova linka Premium

T-Mobile program pro členy ČKAIT - Internet ADSL a Hlasova linka Premium

Proč zvolit T-Mobile program?


T-Mobile program pro ČKAIT Vám nabízí zlevněné ceny volání a další výhody dle Rámcové smlouvy uzavřené mezi Komorou a společností T-Mobile. Tyto výhody můžete využít po celou dobu trvání vašeho aktivního členství v ČKAIT.

Postup využití výhod T-Mobile programu - nýní pro služby T-Mobile Internet ADSL a T-Mobile Hlasová linka Premium (dříve používaný název Virtuální pobočková ustředna)  • pro objednání služby T-Mobile Internet ADSL a/nebo T-Mobile Hlasová linka Premium zájemce/člen ČKAIT si ověří nejbližší prodejní místo TMCZ, nejlépe na stránkách TMCZ zde: http://www.t-mobile.cz/web/cz/residential/ospolecnosti/prodejni-mista
  • zájemce/člen ČKAIT se dostaví fyzicky na značkovou prodejnu, kde s personálem prodejny uzavře standardní smlouvu na službu T-Mobile Internet ADSL a/nebo T-Mobile Hlasová linka Premium (v případe portace telefonního čísla - zachování stávajícího telefonního čísla vyplní ještě zájemce/člen ČKAIT s personálem značkové prodejny TMCZ příslušný formulář CAF a NP CAF)
  • zájemce/člen ČKAIT obdrží číslo smlouvy a druhé vyhotovení smluvních dokumentů. Zájemce/člen ČKAIT zašle na centralu ČKAIT informace o uzavreni smlouvy tzn. číslo smlouvy, IČ a datum uzavření smlouvy prostřednictvím formuláře B.
  • Centrála ČKAIT v tomto případe funguje jako autorizační prvek, že poskytnuté slevy nebude čerpat zákazník mimo platného člena ČKAIT.
  • Centrala ČKAIT zasle do TMCZ na oddělení Back Office, uvedené údaje (číslo smlouvy, IČ atd.), konkrétního zájemce/člena ČKAIT a následně poprodejní team TMCZ zajistí k uzavřeným platným smlouvám nastavení slev a zvýhodnění pro členy ČKAIT.

Formulář vytiskněte, vyplněný a podepsaný doručte Ing. R. Hnízdilovi, PhD, Sokolská 15, Praha 2. Tento pověřený zástupce ČKAIT vaši žádost autorizuje (potvrdí váš nárok na účast v T-Mobile programu) a předá ke zpracování do T-Mobile. Máte-li elektronický podpis můžete naskenovaný poslat na rhnizdil@ckait.cz. T-Mobile si vyhrazuje 14 kalendářních dnů na zpracování žádostí od obdržení od Komory.

Služby T-Mobile Internet ADSL a T-Mobile Hlasová linka Premium rozšiřují portfolio dostupných služeb na, které je možné získat slevy a další výhody dle Rámcové smlouvy mezi Komorou a společností T-Mobile. Využití výhod pro T-Mobile Internet ADSL a T-Mobile Hlasová linka Premium vychází ze stejné Rámcové smlouvy jako u mobilních služeb, proto se také na ně vztahují stejné obecné požadavky, které najdete na http://www.ckait.cz/content/t-mobile-program-pro-cleny-ckait-0.

Dostupné slevy nejsou veřejné a členum ČKAIT budou poslány na vyžádání.