Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rychlá železniční spojení v ČR

Rychlá železniční spojení v ČR

Tisková zpráva

 

7/2018                                                                                                                                              

Praha 25. 4. 2018

Rychlá železniční spojení v ČR

 

Celodenní zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno 2018 má název Rychlá železniční spojení v ČR (25. dubna 2018, sál Morava) a byla uskutečněna v rámci Inženýrského dne 2018. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Pořadatelem konference byly: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) a Veletrhy Brno, a.s. (BVV).

 

Konference byla pořádána pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR - ministryně Klára Dostálová; Ministerstva dopravy ČR – ministr Dan Ťok; hejtmana Jihomoravského kraje – Bohumil Šimek.

 

 

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokroková technologická řešení a postupy. Předpokládá se transformace celého odvětví železniční dopravy tak, aby se železniční doprava stala atraktivnější a aby se do roku 2050 podařilo velmi výrazně zvýšit její podíl na trhu osobní i nákladní dopravy na střední vzdálenosti. K tomu bude třeba v osobní dopravě zajistit modernizaci stávajících železničních tratí a výstavbu nových tratí pro tzv. rychlá spojení, bez nichž nebude železniční doprava schopna konkurovat automobilové dopravě.

 

ČKAIT plně podporuje současné návrhy Ministerstva dopravy České republiky (MD ČR) a Správy železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC, s. o.) směřující k systematické přípravě výstavby nových železničních tratí na našem území pro vyšší rychlosti jízdy osobních vlaků od 200 do 300 (příp. 350) km/hod. Tato nová generace železniční dopravy se buduje ve většině západních zemí Evropy a naše země měla již před desítkami let nejen jednat o zapojení nové vysokorychlostní sítě tratí na našem území do tohoto systému, ale připravit varianty tras, projednat je v území a zpracovávat studie a návrhy. Ztratili jsme drahocenné roky zejména s ohledem na složitost projednávání každé trasy. Odborníci z řad ČKAIT sledují dění v této oblasti dopravy a jsou připraveni pomoci. Mají zkušenosti, které mnozí získali v zahraničí při přípravě a budování nových vysokorychlostních železničních tratí. Jsou schopni přispět odbornými radami, posudky a přímým zpracováním částí týkajících se norem, vzorových listů a také změn v zákonech. Naši odborníci mohou řešit zapojení nových železničních tratí do železničních uzlů, které budou součástí systému rychlých spojení na našem území. Rovněž můžeme přispět při návrzích vedení tras územím a zejména jejich projednání, což bude nejnáročnější a časově nejdelší část přípravy.

 

Důležitým prvkem celé přípravy je však informační podpora směrem k veřejnosti, a to zejména se zdůrazněním potřeby připojit se k síti rychlých spojení v Evropě a také následného zlepšení kultury cestování i na přípojných tratích a stanicích. Proto ČKAIT myšlenku podporuje a propaguje.

 

Jedním z příspěvků ČKAIT společně s ČSSI k podpoře přípravy a projednání systému rychlých železničních tratí na našem území byla organizace Inženýrského dne ČKAIT a ČSSI 2018 dne 25. dubna 2018 v rámci doprovodných programů Stavebních veletrhů v Brně. Příspěvky na toto téma byly předneseny odborníky MD ČR, SŽDC, s. o., VUT Brno a také pro porovnání odborníkem z Německa o systému německých drah. Protože město Brno bude jedním z uzlových bodů nového systému rychlých železničních spojení a v současné době se projednávají výsledky porovnání variant řešení jeho přestavby, je také jedna přednáška věnována tomuto problému -

 

Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT a garant odborné části Inženýrského dne 2018, fmraz@email.cz