Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

územní rozhodnutí

územní rozhodnutí

Minulý stavební zákon 50/1976 Sb. v §40 stanovil platnost vydaného ÚR na dva roky s tím, že v té době musí být podána žádost o stavební povolení.
Jak je to podle nové stavebního zákona 183/2006 Sb.? Územní rozhodnutí platí neomezeně, i když se mezitím změní podmínky v území?