Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ze zápisu z 277. zasedání Autorizační rady dne 11. 1. 2017

Ze zápisu z 277. zasedání Autorizační rady dne 11. 1. 2017

Autorizovaná osoba s pozastavenou autorizací trvající déle než 5 let doloží společně se žádostí o obnovení autorizace přehled činností, které vykonávala během pozastavení své autorizace. Zkušební komise posoudí a rozhodne o rozsahu případného přezkoušení.