Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ze zápisu z 288. zasedání Autorizační rady ČKAIT konané dne 14. 2. 2018

Ze zápisu z 288. zasedání Autorizační rady ČKAIT konané dne 14. 2. 2018

Retenční nádrže, navržené dle normy na vnitřní kanalizaci ČSN 75 6760, jsou-li umístěny v objektu nebo jeho bezprostřední blízkosti a jsou součástí vnitřní nebo objektové kanalizace, patří i do oboru Technika prostředí staveb, obdobně jako do oboru Stavby vodního hospodářství - stavby zdravotně-technické.
Předpokládá se, že se jedná o stavebně a technologicky obdobné objekty jaké jsou v ČOV (např. usazovací či dosazovací nádrže). Nemělo by se ale jednat o malé vodní nádrže (obdobné jako např. biologické rybníky), které by měly patřit do oboru Stavby vodního hospodářství – stavby hydrotechnické.