Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce není akreditovaná.
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK
Korunní 1151/67
Praha 3 Vinohrady
13000
Praha 3
15306682
728333171
www.konferencepppu.cz
Dr. Zdeňka Trávníčková, CSc.
B. Údaje o vzdělávacím programu
Projektování a provoz povrchových úprav
konference s exkurzí
zástupci odborných společností AKI, ČSPÚ, AČSZ
kolektiv autorů (VŠ, výzkumná pracoviště, státní orgány, firmy)
problematika: provozů povrchových úprav (lakoven, galvanizoven, zinkoven, včetně předúprav), projektování, technologií povrchových úprav; dále praktické ukázky - exkurze do provozu; novinky v platné legislativě (technické normy, k ochraně zdraví a životního prostředí apod.)
18. března 2020 Předseda zasedání: prof. Ing. P. Novák, CSc. • Emisní limity pro lakovny – změna zákona o ovzduší. Z. KRAYZEL • Příprava umělé patiny slitin mědi na bázi brochantitu. R. BUREŠ, VŠCHT • Systém obnovy barvy z distrib. systému lakovny. G. HÁJEK, Dürr Systems Czech Republic • Virtuální zprovoznění technologie. J. VOPÁLKA, IDEAL-Trade Service • Nové produkty Defelsko a jejich využití pro kontrolu povrch. úprav. V. GROMEŠ, TSI System • Nové poznatky v čistění a řízení nejen chromovacích elektrolytů. L. OBR, ČSPÚ • Ultrazvukové odmašťovací stroje a chemie pro PÚ – nejúčinnější a ekologický způsob pro přesné čištění v průmyslu. J. ŠIŠKA, HIGHLUB • Průmyslové odsávání a filtrace vzduchu v oblasti PÚ. M. KREJČÍŘ, Herding, Technika ŽP • Minulost a budoucnost lakovací techniky - 30 let Media CZ. J. NOVÁK, Media CZ • Moderní technologie povrchových úprav společnosti Kluthe. M. ČLUPEK, Kluthe CR Polední přestávka 12:30 – 13:30 hod. Předseda zasedání: Ing. L. Obr, CSc. a prof. Ing. A. Kalendová, Ph.D. • Volba pojiv a pigmentů pro antikorozní nátěrové hmoty. A. KALENDOVÁ, a kol., Fakulta chemicko-technologická UP • Aktuální trendy v technologiích tlakovzdušném tryskání. P. KOVAL, WISTA • Progresivní přístupy z pohledu aplikačních technologií. V. MED, WAtech • Lakování velkorozměrných dílů. J. SIGMUNDOVÁ, Galatek • Ruční elektrostatická aplikace tekutých NH – Ransflex. J. KOLÁŘ, Carlisle Fluid Technologies Germany • Tradice řemesla a Mistrovská zkouška. P. ŽATEČKA. CMLT ČR • Čištění a údržba lakoven.T.FRANĚK, MW-DIAS • Povrchování zinkovými lamelami. M. MIFEK, Anocote Limited ČR • Aplikace vakuových odparek pro recyklaci průmysl. odpadních vod. D. ANDREIDES, VWS MEMSEP • Selhání organických povlaků na ocelových konstrukcích. H. GEIPLOVÁ, a kol., SVÚOM • Diskuze do 17:00 hod. DISKUZNÍ VEČER pro předem přihlášené 19. března 2020 Předseda zasedání: Ing. K. Kreislová, Ph.D., Ing. P. Strzyž • Dopady chemické legislativy na provozy povrch. úprav. J. TAITLOVÁ, Medistyl • Aplikace povlaku Zn-Ni v leteckém průmyslu. V. BLÁHOVÁ, P. BREJCHA, LATECOERE Czech Republic • Objasnění příčin opožděné a opakované tvorby velkých defektů na povrchu průmyslových fasádních panelů. L. MINDOŠ, SVÚOM • Nejčastější otázky zákazníků na žárové zinkovny. P. STRZYŽ, AČSZ, a kol. • Vliv plazmové nitridace na korozní odolnost feritických korozivzdorných ocelí. D. KUSMIČ, Fakulta vojenských technologií, UO • Korozní odolnost korozivzdorných ocelí. K. KREISLOVÁ, a kol., SVÚOM • Diskuze a závěr do 11:45 hod.program upřesněn koncem ledna / začátkem února 2019 na webu pořadatele
20 hodin
technologové, mistři a projektanti povrchových úprav; studenti vítáni
sborník
C. Termíny akce
1. Termín
18.03.2020
19.03.2020
08:00
Hotel Olšanka s.r.o.
Táboritská 23/1000
Praha 3
ČR/Praha
4700
150