Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze CŽV

Akce není akreditovaná.
A. Identifikační údaje žadatele (pořadatele – poskytovatele vzdělávacího programu)
Pořadatel
Českomoravský beton, a.s.
Beroun 660
Beroun
26601
Beroun
49551272
602796792
CZ49551272
www.betonuniversity.cz; www.transportbeton.cz
Ing. Veronika Žihlová; Ing. Jan Veselý
Česká betonářská společnost ČSSI
B. Údaje o vzdělávacím programu
Pohledové betony v architektuře
seminář
Ing. Michal Števula, Ph.D.; Ing. Vladimír Veselý
Ing. Jan Veselý, Ing. arch. Kamil Mrva, doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. Vladimír Veselý, doc. Ing. Petr Cikrle, Ph.D., Mgr. Iveta Heczková, Ing. arch. Rostislav Mareš, Ing. Michal Števula, Ph.D., Ing. Petr Finkous, Ing. Boris Kozelský
Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí semináře budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.
Seminář je zaměřen na použití pohledových betonů v architektuře. Prezentována bude filozofie přístupu architekta k jejich použití včetně příkladů úspěšných realizací z České republiky i ze zahraničí. Posluchači budou seznámeni s novými předpisy a nástroji pro navrhování nejen pohledových betonů. Součástí semináře budou rovněž přednášky na téma provádění a ošetřování betonu včetně příkladů z praxe.
6 hodin
Architekti, projektanti, stavební firmy, investoři, stavební dozor, studenti, učitelé a další široká odborná veřejnost
Katalogy ČMB, publikace ČMB
C. Termíny akce
1. Termín
06.05.2021
06.05.2021
08:30
Parkhotel Congress Center Plzeň
U Borského parku 2791/31
320 04 Plzeň 3-Jižní Předměstí
Plzeň - město
200
100
2. Termín
11.03.2021
11.03.2021
08:30
Clarion Congress Hotel Ostrava
Zkrácená 2703/84
700 30 Ostrava - Zábřeh
ČR/Ostrava
200
100