Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Demolice a výstavba nové výrobní haly FK system - povrchové úpravy, s.r.o.

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Petr Konvalina, ČKAIT 1005174
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:

Ing. Jiří Dostál (S.I.S. spol. s r.o.)

Ing. Petr Kalný (FK system)

Název firmy přihlašovatele:  
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Brno

Anotace:

Jedná se o novostavbu výrobního areálu společnosti FK - systém povrchové úpravy, s.r.o. zabývající se mořením a pasivací ocelových konstrukcí. Jedná se o největší technologii moření kovů ve střední Evropě. Výstavba čtyřlodního halového objektu, byla realizována na pozemcích v areálu bývalé Lachemy v Brně-Řečkovicích. Samotné výstavbě nejdříve předcházela demolice tří stávajících "likusových" objektů, které se nacházely na části nově zastavěné plochy. Jednotlivé haly jsou k sobě přistavěny a tvoří tak jeden celek, konstrukčně a provozně jsou však odděleny v rámci jednotlivých činností. Objekt haly SO.01 slouží pro mechanické povrchové úpravy kovů tryskáním interním abrazivem (skleněné nebo keramické perly). V jednotlivých lodích troj-lodní haly SO.02 se dále nachází mořírna nerezových a uhlíkových ocelí, příjem materiálu, konzervace nerezových ocelí a trubkových svazků a skladování s expedicí. V těchto halových objektech je dále umístěno několik vestaveb: vestavba pro technologii tryskání, kde jsou umístěny tryskací boxy a místnosti pro technologie, 3 podlažní vestavba se šatnami a administrativou, vestavba pro sklad kyselin se strojovnou technologie VZT, vestavba kompresorovny a trafostanice. Založení objektů je hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Vany v mořírně byly realizovány jako "bílá vana". Nosný konstrukční systém je tvořen prefabrikovaným železobetonovým skeletem. Haly jsou opláštěny betonovými sendvičovými panely s vloženou tepelnou izolací a oblouk jihozápadního rohu fasády je vyzděn z keramických bloků. Fasádu tvoří lehký obvodový plášť z kovových panelů. Zastřešení je tvořeno železobetonovými vazníky s izolačním souvrstvím uloženým na trapézový plech. V objektech SO 01 a SO 02 byly instalovány kolejové dráhy pro manipulaci výrobků v kolejových vozech.
Jelikož se v prostorách mořírny pracuje z kyselinami bylo zapotřebí použít speciální technologie, materiály a povrchové úpravy, které budou odolné vůči působení těchto kyselin. V průběhu výstavby tak docházelo k testování některých vzorků materiálu a zjišťování jejich odolnosti (viz. příloha).