Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energocentrum VS5, ulice Budovatelská, Zlín

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Jiří Stříteský, ČKAIT 1302123
Obor (specializace): Technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení
Spoluautoři:

Veronika Balcárková

Ing. Pavel Mačák

Název firmy přihlašovatele: A4 Conti s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Zlín

Anotace:

Projektová dokumentace řeší návrh stavebních úprav a rozšíření využití stávající budovy výměníkové stanice společnosti Teplo Zlín a.s. Stávající objekt, který je součástí provozovaného systému centrálního zásobování teplem (CZT), bude využit pro instalaci nových technologií, což přináší rozšíření a zefektivnění podnikalelských aktivit vlastníka. Projekt předpokládá realizaci tří etap stavebních úprav, které představují:
1. Rekonstrukce slavební části budovy: Stavební úpravy budovy jsou přizpůsobeny současným požadavkům na realizaci modrozelené Infrastruktury. Kombinace vegetační střechy a fasády je vedena snahou o snižení odtoku srážkových vod do kanalizace a v spolu s obkladem budovy cihelnými pásky navázat na tradiční baťovský architektonický styl.
2. Instalace fotovoltaické elektrármy (FVE): Nad zelenou střechou budou instalovány panely fotovoltaické elektrárny. Její zapojení bude realizováno tak, aby veškerá její produkce byla využita provozem výměníkové stanice a to k pohonu elektrických technologických zařízení a v případě vyšší výroby pak k předehřevu topné vody určené k zásobování připojených objektů v rámci systému CZT
3. Zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily (DoSt): Bude provedena výstavby rychlodobíjecí stanice pro elektromobily v prostoru nedalekého parkoviště u skupiny supermarketů. Stanice bude napájena z Energocentra VS5 s možností rozšíření využití elektrické energie vyrobené z OZE.