Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Hotel Element, Chata Lanovka, Dopravní terminál Lipno

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Václav Lukeš, ČKAIT 0102268
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři: Ing. Martin Krupauer, Ing. Jan Richtr, Ing. Radek David
Název firmy přihlašovatele:  
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK České Budějovice

Anotace:

První projekt, hotel ELEMENT, je 59 pokojový hotel s kongresem až pro 500 hostů, obsahující dále prodejnu INTERSPORT o ploše 1000 m2 a cukrárnu Povidloň. Dále tato stavba obsahuje Lyžařské náměstí, které tvořínástupní plochu do skiareálu Lipno. Samotná stavba je výjimečná složitostí zakládání, samotným stavebnětechnickým řešením stavby včetně její architektury a dále například zatrubněním stávajícího potoka podnáměstím Benešovými rámy o rozměrech 3 m x 1,5 m a celkové délce 70 m.

Druhý projekt Chata Lanovka, je komplexní rekonstrukcí stávajícího objektu, kterou vzniklo 37 hotelových pokojůa dvoupodlažní restaurace Stodola s kapacitou 420 hostů. Celkově gastro zařízení v Chatě Lanovka je schopnoprodukovat 1.200 jídel denně. V objektu Chaty Lanovka se dále nachází informační centrum s unikátnímibezobslužnými pokladnami pro skiareál a dále administrativní zázemí skiareálu a šatnami instruktorů lyžařskéškoly. Samotná rekonstrukce objektu byla výjimečná tím, že stavba probíhala za částečného provozu objektu abyla náročná mimořádnými požadavky na statiku při vtisknutí nových funkcí do objektu.

Třetím projektem je projekt Dopravní terminálLipno, který spočíval ve vybudování autobusovétočny, úpravách stávajícího centrálního parkoviště,vybudování objektu odpadového hospodářství proprojekt Chata Lanovka, vybudování privátníhohotelového parkoviště a centrální pěší osy. ProjektDopravního terminálu byl výjimečný dobourealizace (pouze 3 měsíce), náročností překládekinženýrských sítí a dále také například založenímobjektu odpadového hospodářství, pod kterýmvedou veřejné inženýrské sítě a tím, že probíhal zasoučasného provozu