Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace pro žadatele o autorizaci

Informace pro žadatele o autorizaci

Od 1. 8. 2022 došlo k aktualizaci níže uvedených podkladů, vztahujících se k autorizaci.

Žádost o udělení autorizace

Pokyny k vyplnění žádosti o udělení autorizace

Potvrzení odborné praxe a soupis vybraných projektů

Informace k rozdílové zkoušce a tematické okruhy a otázky pro obory autorizace k rozdílové zkoušce (pro žadatele o rozdílovou zkoušku)

Posuzování praxe v případě jednopředmětové maturitní zkoušky

Informace o autorizaci ČKAIT

Žádost o udělení autorizace je nutné podat od 1. 8. 2022 na aktualizovaných formulářích.

V příloze je uvedena Informace k autorizaci, platná k tomuto datu. Dokument je ve formátu PDF. Přes odkazy v informaci uvedené se dostanete ke všem potřebným informacím a formulářům, souvisejících s autorizací.

03. 08. 2022