Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Navrhování vozovek

Přednášející:

Ing. Jan Zajíček, zpracovatel a člen týmů zpracovatelů mnoha ČSN a TP, přední odborník v oboru technologie, navrhování a výstavby vozovek, APT servis

Anotace:

Vysvětlení principu navrhování vozovek, získání vstupních údajů, návrhová metoda podle TP 170 a její Dodatek (2010), práce s katalogem vozovek a současné problémy.

Program:
 

Webinář - Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze

Přednášející:

Mgr. Václav Mikule – specialista na umělecká řemesla
Jan Kučera – ředitel výstavby Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze, Metrostav a.s.
Ing. David Čech – stavbyvedoucí Metrostav a.s.

Anotace:

Cílem semináře je posluchače seznámit o složitosti a komplexnosti rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze. S průběhem celé rekonstrukce vás seznámí tým generálního dodavatele stavby a doplní je pohled památkového konzultanta, který je mimo jiné specialistou na umělecká řemesla.

Program:

Exkurze do Vídně a její přestavbové projekty

Exkurze do Vídně a její přestavbové projekty
Cestovní kancelář Toulky Evropou ve spolupráci s OK ČKAIT České Budějovice a OK ČKAIT Plzeň organizuje ve dnech 26.-28. září 2020 "Studijní cestu do Vídně"
Vybrali jsme podnětné přestavby celých čtvrtí, abychom poznali jak se dá žít příjemně, úsporně a chytře - viz příloha "Jak chtějí žít ve Vídni" - kde naleznete úplný program.
Cestovní smlouvu (Přihlášku) jako zákazník potvrďte a zašlete (v příloze) e-mailem na CK Toulky Evropou: kolektivy@toulkyevropou.cz

Usnesení VH 2020

Návrhová komise pracovala ve složení:
Ing. Ivan Štětina, Ing. Adolf Šicner, Ing. Radek Pernekr

Valná hromada na svém dnešním zasedání
1. SCHVALUJE
1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře za rok 2019 přednesenou předsedou oblasti Ing. Františkem Hladíkem
1.2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2020
1.3. Rozpočet na rok 2020

2. ZVOLILA
2.1. Delegáty na Shromáždění delegátů:

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha

Místo: Aula SPŠ tavební, Resslova 2, České Budějovice
Čas: 13:00-17:00 hod.
Přednášející:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc., poradce a auditor v řízení kvality ve stavebnictví
Program:
Cílem semináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby. Seminář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu.