Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Odpovědnost autorizované osoby při projektování a provádění staveb.

Celková kapacita
50

Téma semináře: Povinnosti a odpovědnost AO při výkonu vybraných činností ve výstavbě ve vazbě na vybrané právní předpisy.
Místo konání: přednášková místnost B3.16 Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57
Přednášející: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.
Začátek semináře: 10.00 hod.
Trvání semináře: 4 hodiny

Webinář - Navrhování vozovek

Přednášející:

Ing. Jan Zajíček, zpracovatel a člen týmů zpracovatelů mnoha ČSN a TP, přední odborník v oboru technologie, navrhování a výstavby vozovek, APT servis

Anotace:

Vysvětlení principu navrhování vozovek, získání vstupních údajů, návrhová metoda podle TP 170 a její Dodatek (2010), práce s katalogem vozovek a současné problémy.

Program:
 

Webinář - Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze

Přednášející:

Mgr. Václav Mikule – specialista na umělecká řemesla
Jan Kučera – ředitel výstavby Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze, Metrostav a.s.
Ing. David Čech – stavbyvedoucí Metrostav a.s.

Anotace:

Cílem semináře je posluchače seznámit o složitosti a komplexnosti rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze. S průběhem celé rekonstrukce vás seznámí tým generálního dodavatele stavby a doplní je pohled památkového konzultanta, který je mimo jiné specialistou na umělecká řemesla.

Program:

Seminář Odvlhčování staveb.

Celková kapacita
40

Místo: Přednášková místnost B 3.16, Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57.
Čas: 19.2.2020, 10.00 - 14.00 hod.
Přednášející: Ing. Michael Balík, CSc.
Program: 1. Pronikání vlhkosti do budov, 2. Klasické metody odstraňování vlhkosti, 3.Aplikace fyzikálních metod, 4. Příklady vysušování budov z ČR a ze zahraničí.

Webinář - Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR

Přednášející:
pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, pplk. Ing. Pavel FIALA, kpt. Ing. Martin CIBULKA
  
Anotace:V rámci semináře bude zmíněn legislativní rámec povolování dopravních staveb, historie dopravních staveb. Dále budou zmíněny základní zásady navrhování dopravních staveb, nejčastější chyby při jejich projektování a chybět nebudou ani příklady dobré či špatné praxe.

Webinář - Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Přednášející:
JUDr. Eva Kuzmová
  
Anotace:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti.