Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení VH 2020

Usnesení valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků oblasti Olomouc ze dne 20. 1. 2020

1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
- Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2019 přednesenou předsedou oblasti Ing. Jiřím Kožušníčkem, rozpočet oblastní kanceláře na rok 2020 a plán činnosti na rok 2020.
- Zprávu Dozorčí rady o kontrole činnosti OK ČKAIT v roce 2019.
- Výsledky voleb dle Zápisu mandátní a volební komise.

2. Valná hromada bere na vědomí:
- Informaci předsedy Komory o hlavních úkolech na rok 2020.

Webinář - Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR

Přednášející:
pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, pplk. Ing. Pavel FIALA, kpt. Ing. Martin CIBULKA
  
Anotace:V rámci semináře bude zmíněn legislativní rámec povolování dopravních staveb, historie dopravních staveb. Dále budou zmíněny základní zásady navrhování dopravních staveb, nejčastější chyby při jejich projektování a chybět nebudou ani příklady dobré či špatné praxe.

Webinář - Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Přednášející:
JUDr. Eva Kuzmová
  
Anotace:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti.