Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 2/2020

Zápis č. 2/2020
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 6. 2. 2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Ing. Ladislav Čech, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,
Ing. Jindřich Pater

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 9. 1. 2020 byl schválen bez připomínek

Zápis č. 1/2020

Zápis č. 1/2020
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 9.1.2020

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Petr Bura,
Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Jaroslav Gilar, Ing. Ladislav Čech,
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,Ing. Petr Dospiva, Ph.D.,

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 4. 12. 2019 byl schválen bez připomínek

Webinář - Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze

Celková kapacita
72

Přednášející:

Mgr. Václav Mikule – specialista na umělecká řemesla
Jan Kučera – ředitel výstavby Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze, Metrostav a.s.
Ing. David Čech – stavbyvedoucí Metrostav a.s.

Anotace:

Cílem semináře je posluchače seznámit o složitosti a komplexnosti rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze. S průběhem celé rekonstrukce vás seznámí tým generálního dodavatele stavby a doplní je pohled památkového konzultanta, který je mimo jiné specialistou na umělecká řemesla.

Program:

Zápis z jednání Valné hromady členů ČKAIT, oblasti Ostrava

Zápis
z jednání Valné hromady členů ČKAIT, oblasti Ostrava,
konaného dne 21. 1. 2020 v Domě kultury města Ostravy
1. Účast
Účast členů ČKAIT, oblasti Ostrava: 155 osob (tj. 5,4% registrovaných členů oblasti) – dle zprávy mandátové komise
Účast hostů: 23 osob – dle prezenční listiny hostů
2. Program jednání
Valná hromada probíhala dle schváleného programu:
1. Zahájení a uvítání hostů
2. Schválení programu jednání
3. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební
4. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2019, plán činnosti na rok 2020
5. Informace předsedy ČKAIT

Webinář - Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR - ZRUŠEN

Upozornění: Z důvodu mimořádných opatření proti výskytu koronaviru byla akce prozatím zrušena.
Náhradní termín bude včas zveřejněn.


Přednášející: pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, pplk. Ing. Pavel FIALA, kpt. Ing. Martin CIBULKA

Anotace: V rámci semináře bude zmíněn legislativní rámec povolování dopravních staveb, historie dopravních staveb. Dále budou zmíněny základní zásady navrhování dopravních staveb, nejčastější chyby při jejich projektování a chybět nebudou ani příklady dobré či špatné praxe.