Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze

Celková kapacita
72

Přednášející:

Mgr. Václav Mikule – specialista na umělecká řemesla
Jan Kučera – ředitel výstavby Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze, Metrostav a.s.
Ing. David Čech – stavbyvedoucí Metrostav a.s.

Anotace:

Cílem semináře je posluchače seznámit o složitosti a komplexnosti rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze. S průběhem celé rekonstrukce vás seznámí tým generálního dodavatele stavby a doplní je pohled památkového konzultanta, který je mimo jiné specialistou na umělecká řemesla.

Program:

Webinář - Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR - ZRUŠEN

Upozornění: Z důvodu mimořádných opatření proti výskytu koronaviru byla akce prozatím zrušena.
Náhradní termín bude včas zveřejněn.


Přednášející: pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, pplk. Ing. Pavel FIALA, kpt. Ing. Martin CIBULKA

Anotace: V rámci semináře bude zmíněn legislativní rámec povolování dopravních staveb, historie dopravních staveb. Dále budou zmíněny základní zásady navrhování dopravních staveb, nejčastější chyby při jejich projektování a chybět nebudou ani příklady dobré či špatné praxe.

Webinář - Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Celková kapacita
314
Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Anotace: Cílem semináře/webináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu semináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.

Webinář - Kolektory - realizace a provoz

Celková kapacita
35
Přednášející: Ing. Sochůrek, Ing. Švec

Anotace: Realizace kolektoru v centru Prahy s respektováním ŽP a historických objektů. Provozování a údržba kolektorové sítě, dodatečné pokládky inženýrských sítí do kolektorů do volných poloh uvnitř kolektorového profilu.Jedná se o volně navazující seminář/webinář z 20.2.2020, který nesl názvem Kolektory - koncepce a projekt.