Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Navrhování vozovek

Přednášející:

Ing. Jan Zajíček, zpracovatel a člen týmů zpracovatelů mnoha ČSN a TP, přední odborník v oboru technologie, navrhování a výstavby vozovek, APT servis

Anotace:

Vysvětlení principu navrhování vozovek, získání vstupních údajů, návrhová metoda podle TP 170 a její Dodatek (2010), práce s katalogem vozovek a současné problémy.

Program:
 

Webinář - Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze

Přednášející:

Mgr. Václav Mikule – specialista na umělecká řemesla
Jan Kučera – ředitel výstavby Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze, Metrostav a.s.
Ing. David Čech – stavbyvedoucí Metrostav a.s.

Anotace:

Cílem semináře je posluchače seznámit o složitosti a komplexnosti rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze. S průběhem celé rekonstrukce vás seznámí tým generálního dodavatele stavby a doplní je pohled památkového konzultanta, který je mimo jiné specialistou na umělecká řemesla.

Program:

Technický den – exkurze na výstavbu mostu ve Valech u Přelouče, mostní estakádu přes údolní nivu Labe na D35 a křížení D35 s koridorovou železniční tratí v Uhersku

Celková kapacita
35

Předpokládaný program:

1) Nástup do autobusu v 8:00 hodin v areálu SÚS Pk, Pardubice, Doubravice 98.
2) Příjezd k rozestavěnému mostu Valy u Přelouče, výklad a prohlídka 8:45 - 9:30 hod.
3) Příjezd na okružní křižovatku Opatovice nad Labem, výklad a prohlídka 10:10 hod - 10:50 hod.
4) Příjezd do Uherska ke stavbě dálničního nadjezdu, exkurze 11:00 hod - 11:50 hod.
5) Příjezd na Statek Uhersko č.p. 1, kde bude poskytnuto občerstvení.

Návrat na dvůr SÚS Pk předpokládáme mezi 15 a 16 hodinou.

Webinář - Dopravní stavby - povolování a chyby při projektování z pohledu DI PČR

Přednášející:
pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ, pplk. Ing. Pavel FIALA, kpt. Ing. Martin CIBULKA
  
Anotace:V rámci semináře bude zmíněn legislativní rámec povolování dopravních staveb, historie dopravních staveb. Dále budou zmíněny základní zásady navrhování dopravních staveb, nejčastější chyby při jejich projektování a chybět nebudou ani příklady dobré či špatné praxe.

Webinář - Správní řád ve vazbě na stavební zákon

Přednášející:
JUDr. Eva Kuzmová
  
Anotace:

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky se vzájemnými vazbami stavebního zákona a správního řádu v rámci správních řízení vedených dle stavebního zákona, rozšířit, aktualizovat a prohloubit si znalosti jejich odpovídající aplikace, s důrazem na subsidiární využití správního řádu v této oblasti.