Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Okružní křižovatky ČR 1998 ― 2018.

Celková kapacita
19

seminář, úterý 4.2.2020, 13.00 -17.00 hod
Kongresový sál hotelu Labe, Masarykovo nám. 2633, Pardubice
vstupné – AO – zdarma, ostatní 500,-Kč včetně DPH

Osoby, které nejsou členy ČKAIT se mohou přihlásit k účasti mailem na adrese pardubice@ckait.cz.

Hlavní odborné téma – anotace:
Seminář shrne dvacetileté zkušenosti autora s projektováním okružních křižovatek. Přiblíží historický vývoj problematiky, vývoj prostorového uspořádání, pohledu na bezpečnost okružních křižovatek, předpisů, názvosloví. Budou zde popsány i „slepé uličky“ tohoto vývoje.

Hlavní odborné téma – program akce: