Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Odstraňování staveb

Celková kapacita
199
Přednášející:
JUDr. Jana Vašíková, Ing. St. Neubauerová
  
Anotace:Obsahem semináře je prezentace stanovisek ochránce, které vycházejí z kauz, které řešil, judikatury správních soudů a stanovisek MMR na dané téma. V semináři jsou obsažena témata týkající se vymezení pojmu stavby a jejich změn, druhů nepovolených staveb, řízení o odstranění stavby a řízení o dodatečném povolení stavby, vymezení okruhu účastníků obou řízení včetně jejich procesních práv až po otázky týkající se výkonu rozhodnutí o odstranění stavby.