Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Pardubice

Celková kapacita
200

26. řádná valná hromada ČKAIT OK Pardubice se bude konat ve čtvrtek 17. ledna 2019 v 15.00 hod
v Kongresovém sálu Domu techniky, nám. Republiky 2686, Pardubice.
Prezence účastníků od 14.00 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Ocenění studentů
3. Volba návrhové a mandátové komise
4. Zpráva o činnosti výboru a ČKAIT OK Pardubice a návrh plánu pro rok 2019
5. Informace předsedy ČKAIT
6. Vystoupení hostů
7. Zpráva o činnosti dozorčí rady ČKAIT
8. Zpráva mandátové komise
9. Volba delegátů a náhradníků na shromáždění delegátů ČKAIT

VELETRH: Památky - Muzea - Řemesla 2019

Veletrh Památky - Muzea - Řemesla ve v roce 2019 koná v termínu 21. - 24. 2. 2019 v Praze 7-Holešovicích.

Veletrh představuje výjimečnou příležitost pro prezentaci a ukázky záchrany a konverze historického dědictví; projektování a stavitelství; historie a sbírek muzeí i celé oblasti památkové péče. Své místo zde má restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, materiály, technologie a řemeslné postupy pro rekonstrukci památkových objektů, prvky a systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů. Nedílnou součástí je také podpora tradičního řemesla.

SEMINÁŘ SVI: Navrhování a provádění geotechnických konstrukcí

Celková kapacita
65
 
TÉMATA:
  1. Geotechnical Baseline Reports: Prezentace informuje o praxi Geotechnical Baseline Reports (GBRs) vyvinuté v USA a pro úspěch rozšířené do dalších zemí světa. Jedná se o nový přístup k popisu poměrů základové půdy, který vznikl v reakci na časté soudní spory při výstavbě podzemních staveb. GBR se používá jako součást zadávací a smluvní dokumentace a tvoří doplněk ke smluvním vzorům (např. FIDIC).