Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Požadavky, kvalifikace ve výstavbě

Celková kapacita
50

Seminář: Požadavky, kvalifikace ve výstavbě
Termín: 10. 12. 2019 ve 13,00 hodin
Místo konání: Hotel Moskva Zlín
Přednášející: Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT,
autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA
Program:
1. Základní požadavky na stavby podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
2. Obecné požadavky na výstavbu podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
3. Prováděcí předpisy k základním požadavkům na stavby a k obecným požadavkům na
výstavbu.
4. Požadavky na kvalifikaci a odpovědnost projektanta stavby a stavbyvedoucího