Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Instalace v budovách

Celková kapacita
133
Přednášející:
Ing. Zuzana Vyoralová
  
Anotace:

Technická zařízení budov je soubor profesí a zařízení souvisejících se stavbou. Aby objekt splňoval veškeré uživatelské nároky, je nutné, aby i rozvody jednotlivých médií byly správně navrženy a umístěny vzhledem ke konstrukci a požadavkům požární ochrany a bezpečnosti budov.

Webinář - Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení + vybrané problémy ze stavebního práva

Celková kapacita
125
Přednášející:
JUDr. Eva Kuzmová
  
Anotace:
Komplexní přehled dané problematiky od zjednodušených postupů spočívajících v uzavření veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí a stavební povolení, přes způsoby získání informací od stavebního úřadu.