Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Intenzifikace ČOV Kamenice

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Ondrej Kybast, ČKAIT 0011233
Obor (specializace): \/odní hospodářství a krajinné inženýrství
Spoluautoři: Ing Olgerd Pukl čl. č. 0007615
Název firmy přihlašovatele: Hlavní inženýr projektu - PK OSSENDORF s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Praha

Anotace:

Rozšíření stávající ČOV Kamenice z 4tis. na 7,5 tis. EO. Přípojka elektro, Stavební část, Technologická část, Propojovací potrubí, Komunikace, Oplocení, Sadové úpravy. Kvalitně provedená, esteticky vkusná a vysoce funkční ekologická stavba.