Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Izolační systémy ve stavebnictví – zejména s ohledem na kontrolu, resp. míru rizika - seminář

Izolační systémy ve stavebnictví – zejména s ohledem na kontrolu, resp. míru rizika - seminář

Přednášející:  Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Anotace: Seminář bude obsahovat kompletní přehled oblastí izolačních systémů – vodotěsných izolací ve stavebnictví s odpovídajícími specifiky – preference materiálové a technické.

Program: 

  1. Přehled izolačních systémů
  2. Přehled izolačních materiálů
    • Tepelné izolace
    • Vodotěsné izolace

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 13.5.2021 Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba