Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jak ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů či podcenění správného rozsahu revize její objektivní provedení i následné zpracování revizní zprávy, a některá nová rizika plynoucí z nekvalitní práce projektanta a montéra při této činnosti

Jak ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů či podcenění správného rozsahu revize její objektivní provedení i následné zpracování revizní zprávy, a některá nová rizika plynoucí z nekvalitní práce projektanta a montéra při této činnosti

Přednášející: Ing. Miloslav Valena, soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik

Anotace:

Přednáška chce především upozornit na některá rizika při provádění revizí i následném zpracování revizní zprávy a ukázat, jakým způsobem tuto činnost ovlivňuje nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů, chybné doporučení revizních lhůt, podcenění správného rozsahu revize a v neposlední řadě pak i získávání relevantních podkladů a informací nejen od projektanta ale i od montéra nutných pro objektivní zpracování revizní zprávy, a to zejména po 1.6.2019. Prolínajícím tématem celé přednášky pak jsou opakující se mýty i pravda o nich nejen v praxi revizní technika pohledem soudního znalce.

Program:

  • Rozsah revizní zprávy a jeho vliv na objektivní zpracování revizní zprávy
  • Rizika při provádění revize i při zpracování revizní zprávy
  • Podklady od projektanta a montéra pro zpracování revizní zprávy
  • Stále se opakující mýty a jejich pravda v současnosti

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 12.5. 2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

 

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 66
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0701362 Ing. Vít Moštěk
2 0200797 Ing. Petr Kocman