Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference ČKAIT STATIKA STAVEB Plzeň 2024

Konference ČKAIT STATIKA STAVEB Plzeň 2024

Termín konání:
11.09.2024 09:00 - 12.09.2024 14:00
Místo konání:

Parkhotel Congress Center Plzeň
sál Conferenza
U Borského parku 2791/31, Plzeň

Anotace:

Téma: Nová generace eurokódů

Zaměřuje se na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Do programu bude zařazena část věnovaná problematice navrhování geotechnických konstrukcí.

Je určena projektantům, statikům a dalším odborníkům, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí.

Cílem konference je informování o stavu navrhování a realizace nosných konstrukcí ve třech základních směrech. Zaprvé se jedná o nové požadavky z předpisů, vývoje a norem pro navrhování konstrukcí. Zadruhé jde o výměnu poznatků se zaměřením na navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Zatřetí se jedná o poukázání na dobré i špatné návrhové postupy a realizace.

Program:

Aktuální program viz web konference.


1. den 11. 9. 2024 (středa)

9:00

Zahájení konference

Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT

Téma 1 – Druhá generace eurokódů a technické novinky

9:05

Úvod k navrhování konstrukcí v podmínkách nového stavebního zákona a navazujících norem

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., ČKAIT Plzeň a ZČU v Plzni

9:15

Druhá generace eurokódů pro zatížení staveb

doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT

10:15

Moderní technologie a betonové konstrukce v praxi

doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., FEng., Katedra betonových a zděných konstrukcí FSv ČVUT v Praze

Přestávka

11:30

Beton a železobeton v nové generaci eurokódů

Ing. Michal Drahorád, Ph.D., FSv ČVUT v Praze a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

12:25

Prohlídky nosných konstrukcí – příprava normy a poznatky z prohlídek ocelových konstrukcí

Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Jan Seifert, KONSTAT s.r.o.

12:25

Používání elektronického razítka v dokumentaci

certifikační autorita

Přestávka na oběd

Téma 2 – Návrh a realizace konstrukce

14:00

Výpočet nabídkové ceny za projektové práce

Ing. Petr Bek, BEK & PARTNERS

14:20

Odborná firemní prezentace 1

14:40

Technický standard – statický výpočet

Ing. Petr Bek, BEK & PARTNERS

15:00

Odborná firemní prezentace 2

15:20

Roznos lokálního zatížení. Vliv FVE na statické posouzení nosné konstrukce střechy

Ing. Jan Mařík, Ph.D., Ing. Jan Seifert, KONSTAT s.r.o.

15:45

Vady při realizaci železobetonových konstrukcí

Ing. Pavel Rybár, Ph.D. et Ph.D., ŘSD Plzeň

Přestávka

Téma 3 – Konstrukce a geotechnika

16:30

Zesilování železobetonových konstrukcí uhlíkovými pásky

Ing. Tomáš Jarolím, Sika CZ, s.r.o.

16:50

Odborná firemní prezentace 3

17:15

Geotechnika

Zástupce aktivu Geotechnika

18:00

Ukončení prvního dne konference

Společenský večer 11. 9. 2024 od 19.00 hod.

2. den 12. 9. 2024 (čtvrtek)

9:00

Zahájení druhého dne

Téma 4 – Zděné konstrukce

9:05

Navrhování zděných konstrukcí v druhé generaci eurokódů

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., ČKAIT Plzeň a ZČU v Plzni, Ing. Nikola Soukupová

9:45

Moderní cihly a lokální zatížení. Detaily Heluz v souvislostech

Ing. Zuzana Hejlová a kolegové, Heluz

10:45

Zdivo porotherm – vznik statických trhlin z důvodu nevhodného návrhu nebo realizace, způsoby řešení. Vliv konstrukčního řešení na stabilitu budovy

Ing. Ivo Petrášek, Ing. František Schoval, Wienerberger s.r.o.

Přestávka

12:10

Hospodárnost vápenopískových cihel

Ing. Martin Konečný, Kalksandstein CZ, s.r.o.

13:00

Zděné konstrukce – porovnání variant výpočtu podle staré a nové normy 

Ing. Nikola Soukupová, Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

13:30

Diskuze

14:00

Ukončení konference

 

Poznámka: změna programu vyhrazena.

Přednášející:

viz podrobný program

Vstupné:

Vložné pro členy ČKAIT:

  • Celá konference – dva dny 1 500,- Kč
  • jeden den 1 000,- Kč
  • společenský večer 650,- Kč

Vložné pro ostatní odbornou veřejnost:

  • Celá konference – dva dny 2 500,- Kč
  • jeden den 1 500,- Kč
  • společenský večer 650,- Kč

pokyny pro uhrazení viz přihlašovací formulář na https://statika-staveb.ckait.cz/

Poznámky:

přihlášení na https://statika-staveb.ckait.cz/

Konference je zařazena do programu CŽV ČKAIT a je hodnocena 1 bodem za jeden den konference.

Kontakt na organizátora:

Hana Hričinová, tajemnice ČKAIT Plzeň, 734 860 963

Registrace do: