Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Lávka přes řeku Ohří ve Svatošských skalách

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Jan Procházka, ČKAIT 0300011
Obor (specializace): Mosty a inženýrské konstrukce
Spoluautoři:

Ing. Ludík Oberhofner zodpovědný projektant PONTIKA s.r.o. 03000923

Ing. Milena Navrátilová autor studie, projektant PONTIKA s.r.o.

Název firmy přihlašovatele: PONTIKA s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Karlovy Vary

Anotace:

Nosná konstrukce je visutá o jednom poli rozpětí 62,36 m. Nosná lana jsou zavěšena ve dvou svislých rovinách, V každé rovině se lano skládá ze tří lanových úseků. Střední visutá lana jsou uchycena pomocí čepů a vidlice pod hlavami dozadu nakloněných pylonů. Tamtéž ale dozadu jsou uchycena krajní zpětná lana, která jsou dole zakotvena do kotevích bloků. Rozpětí lanového systému je 6,5m + 67,5m + 6,5m. Vždy jedna z vidlic je rektifikovatelná. Šířka lávky je 3,0 m. Nosná kontrukce je ocelová montovaná na staveništi z dílů délky 17 m. Převážná část konstrukce lávky je situována nad hladinou Q100 za pomoci výrazného zakružení nivelety lávky, současně jsou ale minimalisovány násypy na předmostí. Nosná konstrukce působí dojmem lehkosti a je stabilisována ve svislé rovině předpjatými lany sledujícími obloukovou niveletu lávky. Lana vyvozují přitěžující radialní síly a zvyšují tak tuhost lanového systému.