Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Mateřská škola Doubek, Pardubice

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Tomáš Stopka, ČKAIT 0602431
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:  
Název firmy přihlašovatele:  
Přihlášeno na oblastní kanceláři: podáno v OK Hradec Králové

Anotace:

Novostavba mateřské školy v rozvíjející se rezidenční lokalitě města Pardubice. Novostavba nahradila původní mateřskou školu v nevyhovujících prostorách a navýšila kapacitu na 75 dětí. Mateřská škola má charakter pavilónů s atmosférou těsného kontaktu s okolní krajinou a jejími přírodními prvky. Pavilónový charakter přibližuje měřítko stavby okolním rodinným domům. Objekt má optimistickou a zárověň klidnou atmosféru dosaženou za pomoci, převážně přírodních trvanlivých materiálů, které se uplatňují ve své přirozené barevnosti a textuře.