Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Metodika průzkumů a oprav nosných konstrukcí stavebních památek - seminář

Metodika průzkumů a oprav nosných konstrukcí stavebních památek - seminář

Přednášející: Ing. Jan Vinař

Anotace:

Problematika nosných konstrukcí památek se v praxi řeší často improvizovaně a nepřiměřeně a předkládaná řešení příliš závisejí na individuálním přístupu a erudici navrhovatele. Nepříznivý vliv dosud mají některé dříve užívané technologie, které se neosvědčily a dnes jsou v památkové praxi již nepřípustné. Značný vliv na stavební firmy, projektanty i investory má masivní tlak reklamy stavebních výrobků a technologií vyvinutých pro soudobé stavitelství, jejichž výrobci se snaží proniknout také do oblasti obnovy historických staveb. Důsledkem těchto vlivů bývá užívání technologií, které nejsou ověřené, a které mohou u historických staveb způsobit nevratné škody. Trvající trend neodborného přístupu potvrzují opakované případy nekvalifikovaných návrhů a realizovaných zásahů do nosných konstrukcí památek.

Vytvoření metodiky péče o nosné konstrukce památkových staveb pomůže tento stav zlepšit.

Návrh metodiky vychází z metodického podkladu, který vydal ICOMOS, a aplikuje principy, které tento dokument předkládá.

Program: Přednáška o koncepci a formě chystané metodiky s ukázkami pozitivního i negativního řešení v praxi.

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 14.4.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 67
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012993 Ing. Robert Mikšík