Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON v praxi- seminář

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON v praxi- seminář

Název akce: NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON v praxi - seminář

Den:  2.11. 2022 (středa) 
Hodina:  13-17
Místo:  Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice - vchod z Klavíkovy ulice
Pořadatel:      Oblastní kancelář ČKAIT České Budějovice
Přednáší:       Ing. František Konečný, Ph.D., vysokoškolský pedagog, specialista na stavební právo
Ing. Jaroslav Hodina, Krajský úřad, vedoucí Oddělení stavebního řádu

Anotace: Předmětem semináře je poskytnout účastníkům základní přehled o navrhovaných změnách stavebního zákona, se zaměřením na  aplikaci zákona v praxi
Program:  

1. Zahájení
2. Aktuální stav legislativního procesu 
3. Rámcový přehled podstatných změn
4. Změny v oblasti územního plánování
5. Změny v oblasti povolování staveb
6. Změny v odvolacích řízeních
7. Navrhovaná struktura stavebních úřadů
8. Ostatní změny
9. Diskuse
10. Závěr
      
Vložné:         bezplatně
Akce je zařazena do projektu CŽV a hodnocena 1 bodem.

 

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0100070 Ing. Josef Maroušek
2 0402408 Ing. Zdeněk Latečka
3 0100755 Ing. Vladimír Dufek