Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obec Nivnice - Podporované bydlení pro seniory

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Pavel Velecký, ČKAIT 1302030
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:

Ing. Milan Surovec
3V&H,s.r.o.

Ing. Pavel Velecký
Ing. Paveli Mikulec
Obec Nivnice

Ing. Miroslav Vykydal

Název firmy přihlašovatele:  
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Zlín

Anotace:

Stavba je navržena pro bydlení občanů s vybaveností velikosti bytů 1+KK/13 bytových jednotek a společenská místnost pro volnočasové aktivity všech nájemníků,
Projekt bydlení je navržen bezbariérově všech bytů, kdy každý z bytů má vybavenost pro samostatné potřeby nájemníka, tedy kuchyně a sociální zázemí.
Stavba byla navržena v maximální snaze aplikovat konstrukce objektu s environmentálními skladbami, -
Podlahy:
Ve většině místností je navržena vinylová podlahovina, podlaha z keramických dlaždic navržena v sociálních zařízeních včetně stěrkové hydroizolaceTepelný odpor R = 4,06 m2K/W, (u = 0,250 W/m2kK)
Střecha:
Střecha je plochá jednoplášťová s foliovou krytinou pro zelené střechy tl. 1,5 mm , provedení krytiny podle
prováděcích předpisů. pelný odpor R = 9,14 m2K/W, (u=0,11 W/m2K )
Stěny -
Vnější tepelně izolační kompozitní systém z minerální vaty a omítky - reakce na oheň - třída A1 nebo A2 tl.
200 (180) mm (ostění tl. 30 mm ),- součinitel tepelné vodivosti- 0,032 W/mkK + lepící stěrka se sklolaminátovou siťovinou + penetrace + omítka probarvená strukturální s jádrem 2 mm ve dvou odstínech béžové barvy Tepelný odpor R = 6,22 m2K/W, (u=0,16 W/m2k)
- Výplně otvorů:Okna a vstupní dveře - plastové z šestikomorového vyztuženého profilu, zasklení
trojsklem. Obdobně řešena i prosklená stěna, ale provedena z Al profilů.
Plastové okna - tepelné vlastnosti celého výrobku Uw = 0,8 W/m2K
Plastové dveře - tepelné vlastnosti celého výrobku Uw = 1,1 W/m2K
Hliníkové výkladce - tepelné vlastnosti celého výrobku Uw = 0,9 W/m2K