Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Objekt tribuny v areálu atletického stadionu na Sokolském ostrově

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. Josef Krégl, č.č. 0101416
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:
 
Název firmy přihlašovatele: Auböck s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: České Budějovice

Anotace:

Záměr celkové rekonstrukce objektu tribuny je atypický zejména tím, že část objektu krajních věží je památkově chráněna a bylo potřeba zajistit celkové koncepční pojetí a soulad mezi novými prvky právě s ohledem na významné hodnoty památkové péče. Celkový stav objektu byl již ve špatném stavu jak z hlediska technického, tak i estetického. Cílem plánovaných stavebních úprav bylo opravit stavbu z hlediska nového zastřešení, využití a obnovení kapacit venkovní tribuny při zajištění statických sanací jednotlivých konstrukcí a zejména pak využít prostor pod tribunou na vytvoření zázemí pro sportovce.

Rekonstrukce tribuny je navržena tak, aby její využití odpovídalo novodobým požadavkům, a přitom nenarušilo její charakter a původní historické hodnoty.
V rámci stavby byla odstraněna přístavba tribuny z 30. let 20. století, při níž západní strana tribuny byla historicky lávkou propojena s   letní plovárnou a prostory těsně pod tribunou využity jako převlékárny. V 60. letech, kdy došlo k zastřešení tribuny příhradovou konstrukcí, byla tato galerie zastřešena a vrchní část západní strany tribuny zasklena a obložena vlnitým plechem.
V prostoru pod tribunou nyní vzniklo zázemí pro sportovce a trenéry – šatny, umývárny, rehabilitace, sauna, vířivka a sociální zázemí a dále sklady a nářaďovny. Ve dvou krajních pylonech je umístěno sociální zařízení pro návštěvníky. Na tribuně je nově vytvořena ocelová konstrukce stupňů pro ukotvení sedadel. Zastřešení tribuny je nyní pojato novou ocelovou konstrukcí pro pultové zastřešení střešní krytinou z trapézového plechu.