Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Jiří Slánský, ČKAIT 0602162
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři: Ing. arch. Jan Žlábek, Ing. Jiří Slánský, Ing. Kateřina Hon, Ing. arch. Radek Polívka
Název firmy přihlašovatele: JIKA-CZ s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Hradec Králové

Anotace:

Cílem první etapy byla výstavba dvou nových pavilonů. Pavilon K bude sloužit jako komplement – srdce nemocnice, tedy část určená pro intenzivní medicínu. Lůžkovou péči pak zajistí pavilon J s kapacitou až 150 lůžek.Náchodská nemocnice je největším zdravotnickým zařízením zřizovaným Královéhradeckým krajem a slouží spádové oblasti pro více jak 200 tisíc obyvatel.