Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Obnova elektroinstalace bytových domů MČ Brno - Vinohrady, 3. etapa

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Bc. Martin Olbrecht, ČKAIT 1006310
Obor (specializace): Technologická zařízení staveb, Technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení
Spoluautoři:  
Název firmy přihlašovatele: EL77 s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Brno

Anotace:

Jedná se o obnovu elektroinstalace společných prostor v panelových domech. Dokumentace byla zpracována dle platné legislativy, na základě PBŘ, které schválilo HZS. HZS zároveň provedlo závěrečnou kontrolu díla vč. kladného stanoviska. Jsou zde instalovány požárně bezpečné pruhy např. kovové lišty, bezhalogenové kabely a vodiče. Dále nouzové osvětlení a nouzové vypínání. Dílo v max. míře zabezpečuje bezpečný provoz ale i bezpečí v případě požáru nebo evakuace obyvatel z domu, což právě u těchto typů oprav není vždy zvykem a následkem toho dochází k nepříjemným událostem v bytových domech viz. publikované články v médiích.