Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

odborný stavební referent

odborný stavební referent

Odborný stavební referent/referentka

místo výkonu práce : Magistrát města Olomouce, Hynaisova 34/10, Olomouc
druh práce: výkon státní správy na úseku obecného stavebního úřadu zařazený v odboru stavebním
Magistrátu města Olomouce
místo výkonu: území statutárního města Olomouc + 9 obcí
platová třída: 11. (dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb.)
pracovní poměr: na dobu neurčitou

Bližší specifikace pracovní činnosti:
- vedení správních řízení a vydávání rozhodnutí a opatření stavebního úřadu podle části čtvrté a páté stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
- vedení společných územních a stavebních řízení a vydávání společných povolení,
- vedení správních řízení o žádostech o povolení výjimky z ustanovení prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu,
- výkon státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu a provádění kontrolních prohlídek staveb,
- vedení veřejných jednání spojených s uvedenou činností, styk s veřejností, konzultace se stavebníky ve věcech týkajících se jejich stavebních záměrů.

Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR; u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v České republice,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- znalost jednacího jazyka.

Požadavky a předpoklady:
dosažené vzdělání - vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního nebo architektonického směru,
- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
znalosti a dovednosti - znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek výhodou,
- znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů výhodou,
- dobrá znalost práce na PC (Microsoft Office, Word, Excel),
- samostatnost, spolehlivost a iniciativa,
- schopnost jednat s lidmi,
- ochota soustavně se vzdělávat a učit novým postupům.

Nabízíme:
- možnost trvalého vzdělávání a osobního rozvoje,
- balíček benefitů (stravné, příspěvek na penzijní připojištění, personal days, 5 týdnů dovolené, apod.),
- pružnou pracovní dobu,
- osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
- stabilní zaměstnání,
- perspektivní pracovní pozici.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 18. dubna 2023 na adresu: Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, Horní náměstí č. p. 583, Olomouc 779 11; telefon: 585 513 204/298/295/294 nebo datová schránka ID: kazbzri.

Náležitosti přihlášky a k ní požadovaných dokladů lze nalézt v oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce Magistrátu města Olomouce.

Kontakt
588488140, eva.hyrava@olomouc.eu
Kontaktní osoba
JUDr.Eva Hyravá
Typ inzerátu
Nabízejí práci