Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

„Orbita - Kotelna Park Radlice III. Etapa“

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Petr Blažka, ČKAIT 0005705
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:

Atelier Hoffman Ing. arch. Patrik Hoffman, ČKA 03673

Ing. Karel Mikeš Ph.D., ČKAIT 0010590

DELTAPLAN s.r.o. Ing. arch. Petr Jón

Název firmy přihlašovatele: Deltaplan spol. s r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Praha

Anotace:

Stavební úpravy a dostavba objektu komína na polyfunkční dům (byty, kanceláře).
Projekt využívá stávající již nevyužívaný 120 m vysoký železobetonový komín v Praze Radlicích.
Dům nabízí 5 bytových jednotek s jedinečným 360 stupňovým výhledem na Prahu.

Jednotlivá podlaží jsou konstrukčně provedena jako příhradová deska s primárními radiálními příhradovými vazníky, které jsou podpírány nosnými ocelovými sloupy. Celá ocelová konstrukce spočívá na novém železobetonovém kruhovém pilíři (vně komínového tělesa), který je opřen o stávající základ komínu zesílený pilíři tryskové injektáže.