Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Parkoviště a občanská vybavenost na parc. č. 1032/3 VK.Ú. Rožnov pod Radhoštěm

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Martin Mynařík, ČKAIT 1301261
Obor (specializace): Statika a dynamika, Pozemní stavby
Spoluautoři: Bc. Jan Hříbek
Název firmy přihlašovatele: MSS-PROJEKT s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK Zlín

Anotace:

Novostavba parkoviště pro 233 osobních vozidel. Součástí stavby byla přístupová komunikace, odvodnění, oplocení, osvětlení, veřejné wc, vegetační úpravy a zabezpečení areálu.