Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Podmínky pro vstup do sálu na valnou hromadu 2022

Podmínky pro vstup do sálu na valnou hromadu 2022

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje s účinností od 14. 3. 2022 postupem podle § 69 odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 2 odst. 2 písm. e) a § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Účastníci již nemusí mít chráněné dýchací cesty (nos, ústa) respirátorem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (alespoň FFP2) dle příslušných norem, který brání šíření kapének.

 

Nezkrácené znění podmínek najdete na webu Vlády České republiky.

15. 02. 2022