Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Podmínky pro vstup do sálu na valnou hromadu 2022

Podmínky pro vstup do sálu na valnou hromadu 2022

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje s účinností od 3. 1. 2022 postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které v článku 15 stanovuje podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech:

  1. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
  2. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
  3. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
    • osobu do dovršení 18 let věku, nebo
    • osobu, která se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci
    • osobu očkovanou, která však nemá ukončené očkování proti onemocnění covid-19

Všichni účastníci musí mít chráněné dýchací cesty (nos, ústa) respirátorem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (alespoň FFP2) dle příslušných norem, který brání šíření kapének.

 

Nezkrácené znění podmínek najdete na webu Vlády České republiky.

Pořadatel valné hromady bude před vstupem do sálu kontrolovat osoby, zda splňují podmínky podle článku 15 prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“.

04. 01. 2022