Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Pojištění kybernetických rizik

Pojištění kybernetických rizik

S rostoucím důrazem na automatizaci, digitalizaci a provázanost systémů ve většině odvětví ekonomiky, kybernetická rizika narůstají. Společnost může být jak přímou obětí
kybernetického rizika, tak současně viníkem, který nese odpovědnost za sekundární škody vůči svým klientům. Princip odpovědnosti vůči třetím stranám posílí Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR).

Cestou, jak eliminovat nepříznivé finanční dopady kybernetických útoků, je vhodně se pojistit. Makléřská společnost OK GROUP ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Vás připravila pojištění kybernetických rizik.